PRIVAATSUSPOLIITIKA

PRIVAATSUSPOLIITIKA JA KÜPSISED

MB BICEPS väärtustab ja kaitseb kõrgelt oma Klientide eraelu puutumatust, seetõttu sätestame käesolevas Privaatsus- ja küpsiste poliitikas (edaspidi - Poliitika) selgelt ja läbipaistvalt meie veebisaidil andmete kogumise ja kasutamise põhimõtted, samuti muu teabe MB BICEPS isikuandmete kaitse sätete ja põhimõtete kohta.

Poliitikat kohaldatakse, kui külastate MrBiceps.ee veebisaiti, tellite kaupu MrBiceps.ee veebipoest või tellite uudiskirju. Käesoleva Poliitika eesmärk on teavitada Teid isikuandmete töötlemise toimingutest, mida MrBiceps.ee teostab, ja peamistest sätetest, mis on mõeldud Teie privaatsuse tagamiseks.

Isikuandmete töötlemisel järgime Euroopa Liidu andmekaitsemääruse 2016/679, Eesti isikuandmete õigusliku kaitse seaduse ja muude seonduvate õigusaktide nõudeid ning kontrollivate asutuste juhiseid.

Alla 16-aastased isikud ei tohi antud veebilehe kaudu mingeid isikuandmeid esitada. Kui olete alla 16-aastane isik, peate enne isikuandmete esitamist saama oma vanemate või teiste seadusjärgsete eestkostjate nõusoleku.

MB BICEPS POOLT TEOSTATAV ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

Isikuandmete läbipaistvuse ja vastutustundliku töötlemise tagamiseks teavitame teid, et MB BICEPS töötleb isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

 • lepingute sõlmimine ja täitmine, kliendibaasi haldamine, sealhulgas kliendikaebuste haldamine;
 • e-kaubanduse teenuste pakkumine;
 • otseturundus, sealhulgas uudiskirjade saatmine;
 • teenuste kvaliteedi parandamine;
 • klientide, töötajate ja ruumide turvalisuse tagamine (videovalve);
 • muudel sisehaldusega seotud eesmärkidel, näiteks MB BICEPS töötajate andmete töötlemiseks.

Milliseid isikuandmeid kogutakse ja töödeldakse?

MB BICEPS kogub ja töötleb järgmisi isikuandmete kategooriaid:

 • eespool loetletud eesmärkidel vajalikud põhiandmed: nimi, perekonnanimi, kontaktandmed jne;
 • teenuste osutamiseks või kaupade müümiseks vajalikud andmed: tellimuse andmed, arveldusandmed, makseandmed jne;
 • andmed teenuse kasutamise kohta, näiteks teenuse kasutamise maht, küpsiste või muude sarnaste tehnoloogiate abil kogutud andmed jne;
 • MB BICEPS videovalveseadmete poolt salvestatud videoandmed, kui külastate MB BICEPS kauplusi või haldusruume.
 • muud andmed, mida kogutakse teie nõusolekul ja mis on üksikasjalikult määratletud nõusoleku küsimuse hetkel.

Millisel õiguslikul alusel võib Teie isikuandmeid koguda?

MB BICEPS võib koguda Teie isikuandmeid ainult õigusaktides sätestatud seadusliku töötlemise seaduslikel alustel. See on õiguslik alus lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks, kui Te sõlmite MB BICEPS-ga kaubatarne või muu lepingu. Andmete töötlemise aluseks võivad olla ka MB BICEPS õigustatud huvid, näiteks kui MB BICEPS saadab uudiskirju ja teavitab kaupadest või teenustest, haldab ja/või kogub võlgnevusi. Teie nõusolek on teine alus, millele tuginedes võib MB BICEPS Teie isikuandmeid töödelda (näiteks otseturunduses, kliendi individuaalsel analüüsil põhinevate personaliseeritud pakkumiste puhul või muudel juhtudel). MB BICEPS võib Teie isikuandmeid töödelda ka juriidiliste kohustuste täitmiseks (regulatiivsete õigusaktide nõuete täitmiseks, samuti vastuste andmiseks riigi ja omavalitsuste seaduslikele taotlustele jne) või muudel seaduslikel töötlemisalustel, mis on sätestatud õigusaktides.

Kui kaua Teie andmeid säilitatakse?

MB BICEPS ei säilita Teie isikuandmeid kauem, kui seda nõuavad andmetöötluse eesmärgid või seadusest tulenevalt, kui see näeb ette andmete pikema säilitamise. Isikuandmeid säilitatakse üldjuhul nii kaua, kui lepinguline suhe võib õigustatud nõudeid tekitada või kui see on vajalik MB BICEPS-i õigustatud huvide teostamiseks ja kaitsmiseks. Mittevajalikud isikuandmed hävitatakse.

Isikuandmete töötlemisel võib MB BICEPS määrata Teid teatud kliendikategooriasse, kuid ainult seoses pakkumistega, et MB BICEPS saaks pakkuda individuaalseid pakkumisi, kohandada sisu vastavalt kasutaja huvidele ning teavitada kaupadest ja teenustest.

MB BICEPS rakendab kõiki võimalikke meetmed tagamaks, et isikuandmeid töödeldakse täpselt, õiglaselt ja seaduslikult, et neid töödeldakse ainult kindlaksmääratud eesmärkidel ning et neid töödeldakse rangelt kooskõlas seaduses sätestatud isikuandmete töötlemise selgete ja läbipaistvate nõuetega.

Kellele MB BICEPS isikuandmeid edastab või võib edastada?

 • MB BICEPS võib neid andmeid edastada andmetöötlejatele, kes täidavad MB BICEPS-i jaoks teatavaid ülesandeid ja teenuseid (infotehnoloogiaettevõtted, kes töötlevad andmeid, et tagada infosüsteemide arendamine, täiustamine ja hooldus; ettevõtted, kes tagavad klientidele sõnumite saatmise, pakuvad turvalisust ja muid teenuseid);
 • ettevõtted, kes haldavad võlgnike ühistoimikuid või võlgasid;
 • kohtule, õiguskaitseorganitele või riigiasutustele, kui see on seadusega nõutav;
 • teistele isikutele Teie nõusolekul, kui selline nõusolek on saadud juhtumipõhiselt.

MB BICEPS MrBiceps.ee VEEBILEHELT KOGUTUD ANDMED

 • Võime kasutada külastajate arvutite IP-aadresse veebilehe haldamiseks ja MB BICEPS-i serveri rikete diagnoosimiseks. IP-aadress on ainulaadne kood võrgus oleva seadme tuvastamiseks. Seda saab kasutada külastaja tuvastamiseks ja erinevate demograafiliste andmete kogumiseks;
 • kasutame küpsiseid, et koguda andmeid teenuste kasutamise kohta. Teave küpsiste, küpsiste tüüpide ja nende eesmärgi kohta on toodud allpool;
 • MB BICEPS-i iseteeninduses registreerimisel kogume kasutaja tuvastamiseks vajalikku põhiteavet, mille esitate registreerimisvormi täitmisel, st Teie ees- ja perekonnanime, e-posti aadressi ja telefoninumbrit.
 • MB BICEPS e-poest kaupade ostmisel kogume andmeid, mis on vajalikud tellimuse nõuetekohaseks täitmiseks, näiteks seade ja selle tellimuse andmed, kontaktandmed ja nendega seotud andmed. Andmeid säilitatakse 5 aastat alates kliendi viimasest sisselogimisest kliendikontole.

Kaitseme vastutustundlikult MB BICEPS veebilehe külastajate kohta kogutud andmeid kaotsimineku, loata kasutamise ja muutmise eest. MB BICEPS veebisaidi külastajate andmeid sisaldav andmebaas on kaitstud loata juurdepääsu eest arvutivõrkude kaudu.

UUDISKIRJAD

Sisestades oma e-posti aadressi MB BICEPS veebisaidil, saate tellida uudiskirja, mis võimaldab Teil esimesena teada saada MB BICEPS-i eripakkumistest ja uudistest. Kui olete sisestanud oma e-posti aadressi ja tellinud uudiskirja, saadame Teie esitatud e-posti aadressile kinnitamiseks lingi.

Kui tellite uudiskirja, kasutab MB BICEPS Teie e-posti aadressi Teie nõusoleku alusel, mille võite igal ajal tagasi võtta. Võime edastada Teie e-posti aadressi spetsialiseeritud teenuseid osutavatele kolmandatele osapooltele ainult Teile uudiskirja saatmiseks.

Uudiskirja saatmisel võib MB BICEPS koguda statistilisi andmeid Teie käitumise kohta, näiteks kas avasite e-kirja, millistele linkidele klõpsasite.

Me töötleme Teie e-posti aadressi uudiskirjade saatmiseks, kuni loobute MB BICEPS-i pakkumiste saamisest. MB BICEPS uudiskirjadest saate loobuda, klõpsates vastaval lingil uudiskirja allosas või kasutades mõnda muud käesolevas eeskirjas sätestatud meetodit.

KÜPSISTE KASUTAMINE

Mis on küpsised?

Küpsis (ingl. cookie) on väike tekstifail, mille veebisait paigutab Teie arvutisse või mobiilseadme brauserisse, kui veebisaiti külastate. Järgmine kord, kui seda veebisaiti külastate, võidakse seda faili skaneerida, et veebisait saaks Teie arvuti või mobiilseadme ära tunda.

Miks me küpsiseid kasutame?

Küpsiste abil kogutud teave võimaldab meil pakkuda Teile kasutajasõbralikumat sirvimiskogemust, atraktiivseid pakkumisi ja saada rohkem teavet veebisaidi kasutajate käitumise kohta, analüüsida trende ning parandada veebisaiti, klienditeenindust ja MB BICEPS-i pakutavaid teenuseid.

MB BICEPS veebisaidil kasutatakse küpsiseid tavaliselt järgmistel eesmärkidel:

Vajalikud (3)

Veebisaidi kasutamise hõlbustamiseks aktiveeritakse olulised funktsioonid, nagu lehekülgede sirvimine ja juurdepääs veebisaidi kaitstud aladele, vajalike küpsiste abil. Ilma nende küpsisteta ei toimi veebisait korralikult.

Nimetus

Teenusepakkuja

Eesmärk

Aegumistähtaeg

Tüüp

CookieConsent

MrBiceps.ee

Tavaline küpsis, mida kasutatakse kasutaja seansi säilitamiseks.

1 aasta

HTTP Cookie

user_token

MrBiceps.ee

Küpsiseid kasutatakse isiku e-poe ostukogemuse parandamiseks.

6 kuud

HTTP Cookie

www_mrbiceps_ee

MrBiceps.ee

Küpsiseid kasutatakse isiku e-poe ostukogemuse parandamiseks.

Seanss

HTTP Cookie

 

Statistika (3)

Kasutades statistilisi küpsiseid, mis koguvad ja esitavad anonüümset teavet, saavad veebisaidi omanikud teada, kuidas külastajad veebisaidiga suhtlevad.

Nimetus

Teenusepakkuja

Eesmärk

Aegumistähtaeg

Tüüp

_ga

MrBiceps.ee

Küpsist kasutatakse isiku tuvastamiseks, olenemata sellest, kas tal on kasutajakonto, kas ta kasutab erinevaid brausereid jne. Küpsiseid kasutatakse isiku e-poe ostukogemuse parandamiseks.

2 aastat

HTTP Cookie

_gat

MrBiceps.ee

Küpsist kasutatakse isiku tuvastamiseks, olenemata sellest, kas tal on kasutajakonto, kas ta kasutab erinevaid brausereid jne. Küpsiseid kasutatakse isiku e-poe ostukogemuse parandamiseks.

Seanss

HTTP Cookie

_gid

MrBiceps.ee

Küpsist kasutatakse isiku tuvastamiseks, olenemata sellest, kas tal on kasutajakonto, kas ta kasutab erinevaid brausereid jne. Küpsiseid kasutatakse isiku e-poe ostukogemuse parandamiseks.

Seanss

HTTP Cookie

 

Turundus (4)

Turundusküpsiseid kasutatakse külastajate jälgimiseks paljudel veebisaitidel. Eesmärgiks on pakkuda reklaame, mis on kohandatud konkreetsele kasutajale ja mis pakuvad neile huvi, muutes sellised reklaamid kirjastajatele ja kolmandatest isikutest reklaamijatele väärtuslikumaks.

Nimetus

Teenusepakkuja

Eesmärk

Aegumistähtaeg

Tüüp

ads/ga-audiences

google.com

Doubleclick partnerettevõtte küpsist kasutatakse kasutaja äratundmiseks ja sihtotstarbeliste turunduspakkumiste kuvamiseks teistel veebisaitidel.

Seanss

Pixel Tracker

GPS

youtube.com

Youtube.com küpsis on video voogedastuse sisu jaoks.

Seanss

HTTP Cookie

VISITOR_INFO1_LIVE

youtube.com

Youtube.com küpsis on video voogedastuse sisu jaoks.

179 päeva

HTTP Cookie

YSC

youtube.com

Youtube.com küpsis on video voogedastuse sisu jaoks.

Seanss

HTTP Cookie

 

Küpsiseid kasutatakse ka selleks, et registreerida Teie nõusolek küpsiste kasutamiseks MB BICEPS MrBiceps.ee veebilehel, et Teilt ei küsitaks seda küsimust iga kord, kui veebilehte külastate.

Juurdepääs MB BICEPS MrBiceps.ee veebilehe külastajate statistilistele andmetele on kättesaadav MB BICEPS turundus- ja IT-osakonna töötajatele, kes vastutavad nende andmete analüüsimise ja veebilehe täiustamise eest.

Juurdepääs tehnilistele dokumentidele võib olla kättesaadav ka MB BICEPS-i partneritele, kes pakuvad MB BICEPS-i veebisaidi sisuhaldustööriistu.

Google Analytics tööriista pakub USA ettevõte Google Inc., seega on neil ka juurdepääs selle tööriista kogutud statistikale. Google Inc. jälgib EL-USA privaatsuspoliitikat, mis tagab, et teenusepakkuja järgib ELi privaatsusstandardeid. Selle teenusepakkuja suhtes kehtivad ka lepingulised privaatsuskohustused. Selle kohta saab lugeda aadressilt https://www.google.com/analytics/terms/dpa/dataprocessingamendment_20160909.html.

Mida saab valida?

Külastades MB BICEPS MrBiceps.ee veebilehte, saate valida, kas soovite küpsiseid kasutada. Küpsiseid saate hallata ja/või kustutada vastavalt oma eelistustele. Internet Explorer’i, Safari, Firefox’i, Chrome'i või mõne muu brauseri seadetes saate valida, milliseid küpsiseid soovite aktsepteerida ja milliseid tagasi lükata. Saate kustutada kõik küpsised, mis on juba Teie arvutis, ja enamike brauserite puhul saab küpsiste salvestamist takistada. Nende seadete asukoht sõltub kasutatavast brauserist.

Enamik brausereid võimaldab Teil:

 • kontrollida, millised küpsised on salvestatud, ja kustutada üksikud küpsised;
 • blokeerida kolmanda osapoole küpsised;
 • blokeerida konkreetsete veebisaitide küpsised;
 • blokeerida kõikide küpsiste saatmine;
 • kustutada kõik küpsised, kui oma brauseri sulgete.

Kui Te ei nõustu küpsiste paigutamisega oma arvutisse või muusse seadmesse, saate oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta, muutes oma seadeid ja kustutades paigutatud küpsised. Kui otsustate küpsised kustutada, siis pidage meeles, et ka kõik seadistatud valikud eemaldatakse. Lisaks toob küpsiste täielik blokeerimine kaasa selle, et paljud veebisaidid (sealhulgas MB BICEPS MrBiceps.ee veebisait) ei tööta korralikult. Nendel põhjustel ei soovita me küpsiseid keelata.

Lisateavet küpsiste ja nende haldamise või eemaldamise kohta leiate aadressilt www.allaboutcookies.org ja brauseri abilehelt.

ISIKUANDMETE TURVALISUS

Teie isikuandmeid töödeldakse vastutustundlikult ja turvaliselt. Isikuandmete töötlemise meetmete kehtestamisel ja andmete töötlemise ajal rakendame seadusega ettenähtud asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke andmekaitsemeetmeid, et kaitsta Teie poolt töödeldavaid isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kahjustamise, muutmise, kaotamise, avalikustamise või muu ebaseadusliku töötlemise eest.

MB BICEPS-i töötajatel on kirjalik kohustus mitte avaldada ega levitada kolmandatele isikutele teavet ettevõtte klientide, sealhulgas MB BICEPS-i veebisaidi külastajate kohta.

Isikuandmete turvameetmed määratakse kindlaks isikuandmete töötlemisega seotud riske silmas pidades.

TEIE ÕIGUSED JA MUU ASJAKOHANE TEAVE

Teil on õigus:

 • õigus saada teavet oma isikuandmete töötlemisest;
 • õigus saada juurdepääs oma isikuandmetele ja nende töötlemisele;
 • õigus nõuda oma isikuandmete parandamist, kustutamist või oma isikuandmete töötlemise peatamist;
 • õigus lasta oma andmed kustutada („õigus olla unustatud“);
 • kui olete MB BICEPS MrBiceps.ee veebisaidi registreeritud kasutaja, saate oma kontole sisse logida ja MB BICEPS MrBiceps.ee veebisaidilt välja logida. Sellisel juhul depersonaliseeritakse kõik Teie kontoandmed ja kõik muud Teie isikuandmetega seotud andmed („õigus olla unustatud“). MB BICEPS MrBiceps.ee säilitab tellimuse kohta ainult need andmed, mis olid vajalikud müügilepingu kohustuste täitmiseks.
 • õigus andmete ülekantavusele;
 • õigus piirata andmete töötlemist;
 • õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele.

Oma õiguste kasutamiseks või kaebuse esitamiseks võite võtta ühendust MB BICEPS klienditeenindusega e-posti aadressil info@mrbiceps.ee. Võite võtta ühendust ka riikliku andmekaitseinspektsiooniga, kuid me püüame alati kõik probleemid otse Teiega lahendada.

Kui Teil on küsimusi käesolevas privaatsuspoliitikas sisalduva teabe kohta, võtke palun ühendust MB BICEPS-iga mis tahes Teile sobival viisil:

 • kirjalikult - e-posti aadressil info@mrbiceps.ee
 • suuliselt - telefoni teel numbril +372 880 7048

Vastame Teie päringule hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul alates selle kättesaamise kuupäevast.

Kuidas ma saan selle poliitika muudatustest teada?

Käesolev privaatsuspoliitika jõustus 25. mail 2018. Seda võidakse muuta, et kajastada muudatusi seaduses ja meie sisepoliitikas. Muudatustest teavitame Teid meie veebilehel https://www.MrBiceps.ee